2ZŠ 2022

Srdcem k ráji

By 25. 4. 2022 26 května, 2022 No Comments


Celkový počet hlasů: 1

Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček s.r.o.

„Srdcem k ráji – inspirace J.A. Komenským“

Klíčová oblast proměny: Umění

Komenského citát: „Věci lidské nejsou docela v pořádku, ale nejsou docela ztraceny. Všechno je spojeno s jakýmsi překrásným všeobecným řádem.“

Anotace projektu:

ZUŠ Zámeček v Plzni v rámci celoškolního projektu pracovala na tématu život a dílo J. A. Komenského. Žáci školy vytvořili plošná i prostorová díla. Výstava si klade za cíl širší seznámení společnosti a ostatních škol se stále aktuálním přesahem díla J. A. Komenského a představit jej jako člověka, který ctil základní lidské hodnoty- vzdělání, víru, rodinu, lásku, přátelství a přírodu. A přiblížit jej i s s jeho osudem a vnitřní životní sílou i nadějí v to lepší. Výstava probíhá od 6. 1. – 25. 2. 2022 v budově Českého rozhlasu v Plzni a poté bude vystavena od 7. 3. – 23. 3. v Galerii 13 Západočeské galerie v Plzni.

Odkazy: