Hudební divadlo Labyrint

Jan Amos Komenský napsal své stěžejní dílo Labyrint světa a ráj srdce v době, kdy zemřela jeho milovaná manželka se dvěma dětmi a musel se skrývat před pronásledovateli. Neztratil naději a pokračoval ve svém díle. Je pro nás inspirací i ve 21. století.

Hudební divadlo Labyrint v podání umělců Chermon, vás zavede do příběhu Poutníka a jeho rádců.

Kontakt: Klára Mars, klarevitz@klarevitz.cz , +420 773 689 111

Termíny   Záznam z premiéry