K objednání

Kniha To nejlepší z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských

Když Komenský před 350 lety zemřel, zanechal po sobě své největší nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Je to dílo krásné, hluboké, ale rozsáhlé. Kniha To nejlepší z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských autorů Jana Hábla a Davida Louly obsahuje výběr těch nejlepších citátů. Monografie přibližuje toto vrcholné dílo „učitele národů“ široké veřejnosti a povzbuzuje k činu. Kniha slouží rovněž jako podklad k veřejnému čtení Komenského v roce 2020.

Výstava Komenského Timeline

Leták Komenský 2020

Komenského etické desatero

Nový Zákon Slovo na cestu

Reportáže z akcí

 

Další videa a příběhy současníků inspirované Komenského dílem a myšlenkami
najdete na YouTube kanále Komenský 2020.