Interaktivní kniha

Interaktivní kniha přibližuje zábavnou formou ústřední myšlenky Komenského nadčasového díla Obecná porada o nápravě věcí lidských současné mladé generaci.

Odkaz na knihuMobilní aplikace ke stažení (Android)

Další zajímavosti z interaktivní knihy

Komiks
Timeline kvíz
Bonusy

Komenský pro život

Pod názvem ÚCTA K ŽIVOTU – výchova demokratického občana učitelé mohou využít 48 nových metodik pro 1. a 2. stupeň ZŠ, ale také pro SOU a SŠ. Veškeré materiály k metodikám, pracovní listy, prezentace, videa a pracovní sešity, si lze stáhnout zdarma ZDE.

Lektorské dílny

Součástí projektu Komenský – Příběhy lidskosti jsou interaktivní lektorské dílny – vzdělávací programy pro základní a střední školy, vedené vyškolenými lektory, určené jak pro žáky a studenty, tak pro skupiny mládeže, či organizace pracující s mládeží a další subjekty.

Jedná se o Interaktivní dílnu Komenský a Interaktivní dílnu Projekt proměny (PROPRO).

Interaktivní dílna Komenský  

Interaktivní dílna Komenský  je vzdělávací program pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti vytvoří svou „timeline“ – časovou osu vlastního života – a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského – touhou po nápravě lidstva.

Životní příběh učitele národů inspiruje k zamyšlení, jak překonávat překážky a nacházet naději za všech okolností.

Cílová skupina: 3 verze programu: 4. – 6. třída ZŠ; 7. – 9. třída ZŠ; SŠ. (Délka 90 minut).

Po skončení programu je možné navázat další interaktivní dílnou tzv. Interaktivní dílnou Projekt proměny, jejímž cílem je motivovat mladé lidi k zapojení se do realizace jejich vlastního autorského Projektu proměny.

Oba programy naplňují požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd.

Konkrétní lektory Interaktivní dílny Komenský naleznete a můžete kontaktovat na stránkách http://www.najdilektora.cz/tema/komensky-2020.

Interaktivní dílna Projekt proměny (PROPRO)

Interaktivní dílna Projekt proměny navazuje na Interaktivní dílnu Komenský. Jejím prostřednictvím chceme motivovat žáky k tomu, aby v návaznosti na vizi Komenského navrhli a následně sami zrealizovali svůj vlastní projekt proměny v některé z těchto oblastí: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média.

Cílem programu je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě.

Motivační úvodní dvouhodinovka Projekt proměny bude probíhat pod vedením lektora nebo učitele z dané školy, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora či poradce, nebo dle svých možností i sám lektor (nutné domluvit vždy po realizaci programu).

Cílová skupina: žáci 7. –  9. ročníku ZŠ a studenti SŠ. (Délka 90 minut; dále dle možností školy).

Konkrétní lektory Interaktivní dílny Projekt proměny naleznete a můžete kontaktovat na: http://www.najdilektora.cz/tema/interaktivni-program-projekt-promeny-propro

Autoři: Eliška Krmelová, David Loula, Jan Kuklínek.

Odborný garant: Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Registrace vašeho projektu Projektu proměny ke zveřejnění na webových stránkách Komenský 2020 je možná zde: https://crm.kam.cz/formular/projekt-promeny-k2020.

Těšíme se na vaše nápady a projekty!

Svůj Projekt proměny  může třída či skupina mládeže přihlásit do celonárodní soutěže Projekty proměny. Nejlepší projekty budou vyhodnoceny a oceněny na jaře 2022.  

Poradci

V rámci projektu Komenský 2020 je týmům žáků, studentů, či mládeže, kteří se rozhodnou realizovat svůj Projekt proměny a účastnit se soutěže Projekty proměny, k dispozici síť vyškolených poradců po celé ČR. Poradci jsou připraveni týmům prakticky poradit např. s oslovením vedení města či školy, ale také průběžně konzultovat nápady, myšlenky a cíle jejich projektů. 

Poradce má zkušenosti s prací mezi mladými lidmi (ve volnočasových kroužcích, lektorství, pedagogická praxe) a rozumí základům projektového řízení. Zároveň prošel školením v rámci projektu Komenský 2020 a rozumí tak jeho cílům i fungování.

Hlavní rolí poradce je pomoci jednotlivým skupinám, které se zapojí do Projektů proměny, s vlastní realizací jejich projektu. Úkolem poradce je také vypracovat závěrečnou zprávu o soutěžním Projektu proměny, ke kterému je přiřazen. Tato zpráva je nutná k nominaci vašeho Projektu proměny do soutěže o nejlepší Projekt proměny.

Mapa projektů a akcí

Kliknutím na jednotlivé projekty proměny se dozvíte jejich téma a další podrobnosti. Kliknutím na akci se dozvíte základní informace o termínu konání, místu a dalších podrobnostech.

Soutěž Projekty proměny 2020 – UZAVŘENA 31.12.2020

V rámci projektu Komenský 2020  byly sedmi vítězným týmům Projektů proměny předány ceny v hodnotě 170 000 Kč.

Do realizace Projektů proměny se zapojilo 34 projektů. Do veřejného hlasování postoupilo 14 projektů. Naleznete je zde https://komensky2020.cz/verejne-hlasovani/

Vítězné týmy s názvy jejich projektů:

TOP Projekt proměny, který získal cenu odborné komise – ZŠ TRIVIUM PLUS, o.p.s. (Dobřany), Autobusová zastávka

Kategorie SŠ:
1. místo SŠ – Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, ECOmenský
2. místo SŠ – Gymnázium, Obchodní akademie Hodonín, Čas měřený jen láskou
3. místo SŠ – VOŠS a SPgŠ Prachatice, Rodina pospolu

Kategorie ZŠ:
1. místo – ZŠ Mládí v Orlové, Proměny ZŠ Mládí
2. místo – NOE Křesťanská ZŠ v Pardubicích, Reportáž na téma média
3. místo – Muzika Ondřejníček, Vánoční přání

Uskutečnění změny – Pozitivní řešení – Vzájemná inspirace

Zapojte se do Projektu proměny a přihlaste se jako tým se svým projektem do celonárodní soutěže Projekty proměnyNejlepší projekty budou vyhodnoceny a oceněny.

Řadu praktických tipů, jak se můžete zapojit – vymyslet a realizovat svůj vlastní projekt proměny, najdete v online Interaktivní knize na motivy Komenského díla, plné zajímavých videí, zkušeností a příběhů ze sedmi oblastí naší společnosti (vzdělanost – rodina – vláda – víra – média –  umění – podnikavost).

Přejeme vám mnoho inspirace k vašim nápadům, co dobrého byste mohli udělat či zorganizovat jako třída nebo skupina přátel/mládeže pro své okolí/město/školu/spolužáky/seniory/sousedy apod. Udělejme svět lepší!

Soutěže Projekty proměny se mohou zúčastnit i týmy mládeže, studentů, skautů či jiných zájmových skupin, které neabsolvovaly výše uvedené lektorské interaktivní dílny. 

Těšíme se na vás!

Smyslem soutěže je dát příležitost mladé generaci inspirovat českou veřejnost i místní komunitu k uskutečnění pozitivní změny ve svém okolí. Těšíme se na realizaci a sdílení vašich nápadů, které v návaznosti na poselství Komenského přispějí k proměně společnosti.

Pravidla pro přihlášení a účast v soutěži Projekty proměny

Pro účast v soutěži je třeba projít těmito kroky:

  1. Registrujte projekt v online formuláři
  2. Po vyplnění formuláře obdržíte přihlašovací jméno a heslo k profilu vašeho projektu. V něm budete dělat další úpravy a budete mít možnost vybrat si poradce.
  3. Do vašeho profilu vložte odkaz/odkazy, kde bude možné najít video- či fotodokumentaci k vašemu Projektu proměny. (Nahrajte odkaz na video /délka max. 2 min./, umístěné např. na YouTube či FB; fotky či powerpointovou prezentaci /max. 10 slidů, do velikosti 5MB/).
  4. Po realizaci projektu vyplňte sekci Vyhodnocení a odešlete nejpozději do 31. prosince 2021.  Vámi vyplněné informace budou sloužit jako podklad pro závěrečnou zprávu poradce.

Jaký bude další postup?

  1. Hodnotitelé Komenský – Příběhy lidskosti vyberou nejlepší projekty a nominují je do soutěže s veřejným hlasováním. Mezi hlavní kritéria hodnocení patří: naplnění cíle, dostupná a přehledná projektová dokumentace, vize převedená v konkrétní čin, celková náročnost a originalita projektu.
  2. Výsledky veřejného hlasování rozhodnou o šesti nejlepších projektech, které odměníme. Tři v kategorii ZŠ a tři v kategorii SŠ.
  3. Odborná komise vybere TOP vítězný projekt, který obdrží Zvláštní cenu odborné komise.

Pro více informací o projektu a soutěži Projekty proměny doporučujeme pročíst Projektové minimum.

V případě dotazů pište na info@komensky2020.cz.

Harmonogram Soutěže Projekty proměny

 • Plánování/realizace/závěrečná zpráva: září 2021 – prosinec 2021
 • Výběr a nominace projektů: jaro 2022
 • Veřejné hlasování: jaro 2022
 • Vyhlášení vítězů soutěže a ocenění 7 nejlepších projektů: jaro 2021