Soutěž Měníme svět k lepšímu

Zapojte se od 1. září 2021 do 8. května 2022 do Projektů proměny a přihlaste se jako tým se svým projektem do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu

Nejlepší soutěžní projekty budou na jaře roku 2022 vyhodnoceny a oceněny. Celkem odměníme v soutěži 6 vítězných týmů v hodnotě 120 000 Kč.
28. března 2022 totiž Jan Amos Komenský oslaví 430. výročí svého narození.

Zapojením do soutěže mu připravíte pomyslný dárek k narozeninám, protože prakticky navážete na jeho odkaz – snažit se dělat svět lepším místem pro život.

A nebojte se, jakmile svůj projekt zaregistrujete, obdržíte od nás celou řadu praktických tipů, jak v soutěži pokračovat. Dostanete příležitost inspirovat českou veřejnost i vaši místní komunitu k uskutečnění pozitivní změny ve svém okolí v těchto sedmi oblastech: vzdělanost | rodina | vláda | víra | média | umění | podnikavost.

Prostě se rozhlédnete kolem sebe a zjistíte, co všechno je v nepořádku, a že je ve vaší moci mnohé z toho společnými silami napravit. Nechceme přece jen mluvit o tom, co potřebuje nápravu, chceme něco dobrého vykonat.

Navíc zjistíte, že vám účast v Projektech proměny pomůže ke stmelení kolektivu a zažijete spoustu legrace.

Přejeme vám mnoho dobré inspirace a už teď se těšíme na realizaci a sdílení vašich nápadů, které v návaznosti na poselství Komenského přispějí k proměně naší společnosti! Soutěžit můžete buď jako třídní kolektiv nebo jeho část, jako parta kamarádů a přátel ze školy, sídliště, zájmové skupiny či církve.

Tak do toho, ať ty Komenského narozeniny nepropásnete!

Harmonogram soutěže

Pro účast v soutěži Měníme svět k lepšímu je třeba seznámit se s harmonogramem a pravidly a poté se registrovat on-line.

 • Plánování/realizace/závěrečná zpráva: 1. 9. 2021 – změna, prodlouženo do 8. 5. 2022
 • Kontrola formální správnosti projektů: 9. 5. – 15. 5. 2022
 • Veřejné hlasování: 16. 5. – 25. 5. 2022
 • Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a ocenění nejlepších projektů: 2. června 2022

Registrace Projektu proměny do soutěže

  1. Registrujte projekt v online formuláři a získejte další zajímavé materiály, které se vám budou hodit při realizaci projektu.
  2. Po vyplnění formuláře obdržíte potvrzení a další odkaz na formulář, který vyplníte při dokončení projektu. 
  3. Do vašeho profilu vložte odkaz/odkazy, kde bude možné najít video- či fotodokumentaci k vašemu Projektu proměny. (Nahrajte odkaz na video /délka max. 2 min./, umístěné např. na YouTube či FB; fotky či powerpointovou prezentaci /max. 10 slidů, do velikosti 5MB/).
  4. Po realizaci projektu odešlete nejpozději do 8. 5. 2022.  Vámi vyplněné informace budou sloužit jako podklad pro závěrečnou zprávu poradce.

Pro více informací o Projektech proměny a soutěži doporučujeme pročíst Akční plán.

V případě dotazů pište na info@komensky2020.cz.

Pravidla soutěže

 • Soutěží týmy ve třech věkových kategoriích – 1. stupeň ZŠ (6–11 let), 2. stupeň ZŠ (12–15 let) a SŠ/SOU (16–19 let).
 • Dále z každé věkové kategorie bude veřejným hlasováním vybrán jeden vítězný projekt. Veřejné hlasování nepodléhá hodnocení dle výše uvedených kritérií, o vítězích v jednotlivých věkových kategoriích rozhodne počet získaných hlasů. I zde tak budou celkem tři vítězné projekty.
 • Celkem bude vyhlášeno šest vítězných projektů. Jejich autoři obdrží hodnotné ceny v celkové hodnotě 120 000 Kč.
 • Pozn.: k hodnocení odbornou komisí i do veřejného hlasování budou zařazeny pouze ty projekty, které projdou kontrolou formální správnosti.
 • Soutěžní projekty budou hodnoceny odbornou komisí dle následujících kritérií:
 1. Naplnění myšlenek J. A. Komenského
  • odkaz na citát – 1 bod
  • propojení s odkazem ve způsobu práce –  3 body
  • aktualizace myšlenky Komenského pro současnost – 5 bodů
 2. Realizace inspirativního projektu
  • projekt realizován – 1 bod
  • projekt s nadstandardní invencí – 3 body
  • velmi inspirativní projekt s potenciálem replikace – 5 bodů
 3. Význam projektu
  • dosah v rámci školy/zájmového uskupení – 1 bod
  • dosah k bezprostředním kontaktům soutěžících (kamarádi, rodina) – 3 body
  • přesah na úroveň větší komunity (obec, okres, kraj) – 5 bodů

Ohlédnutí za minulou soutěží

V loňském školním roce byla soutěž úspěšně završena předáním cen sedmi vítězným týmům  v hodnotě 170 000 Kč.

Do realizace Projektů proměny se zapojilo 34 projektů. Do veřejného hlasování postoupilo 14 projektů. Naleznete je zde https://komensky2020.cz/verejne-hlasovani/

Vítězné týmy s názvy jejich projektů:

TOP Projekt proměny, který získal cenu odborné komise – ZŠ TRIVIUM PLUS, o.p.s. (Dobřany), Autobusová zastávka

Kategorie SŠ:
1. místo SŠ – Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, ECOmenský
2. místo SŠ – Gymnázium, Obchodní akademie Hodonín, Čas měřený jen láskou
3. místo SŠ – VOŠS a SPgŠ Prachatice, Rodina pospolu

Kategorie ZŠ:
1. místo – ZŠ Mládí v Orlové, Proměny ZŠ Mládí
2. místo – NOE Křesťanská ZŠ v Pardubicích, Reportáž na téma média
3. místo – Muzika Ondřejníček, Vánoční přání

Zapojte se do Projektů proměny!

„Lidskost není docela v pořádku, ale není docela ztracena.“ J. A. Komenský

Chceme motivovat žáky k tomu, aby v návaznosti na vizi Komenského navrhli a následně sami zrealizovali svůj vlastní Projekt proměny v některé z těchto oblastí: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média.

Cílem programu je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě.

Prostě se rozhlédnete kolem sebe a zjistíte, co všechno je v nepořádku, a že je ve vaší moci mnohé z toho společnými silami napravit. Nechceme přece jen mluvit o tom, co potřebuje nápravu, chceme něco dobrého vykonat.

Navíc zjistíte, že vám účast v Projektech proměny pomůže ke stmelení kolektivu a zažijete spoustu legrace.

Jak si užil Projekt proměny tým ze ZŠ Prachatice v roce 2020? Podívejte se na krátké video.

Nechte se inspirovat vítězným týmem z Dobřan reportáží z ČT2.

Uskutečnění změny – Pozitivní řešení – Vzájemná inspirace

Projektové dny s Komenským

Vyberte si projektový den

Proč neudělat projektové dny s Komenským? Nabízíme vám již hotový projektový den včetně materiálů, který si můžete upravit na míru pro svoji třídu nebo školu.

Projektové dny jsou dnes běžnou součástí školních vzdělávacích programů a je na ně možné využít i finanční podpory ze šablon (Projektový den ve škole. Projektový den mimo školu.) https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-sablony-iii.htm 

Projektové dny rozvíjejí průřezové téma Výchova demokratického občana, které “má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení.“ (RVP ZV, 2017, s. 128)

Dvě varianty projektových dní:

 1. Minus na plus s Amosem
Preventivně vzdělávací program s časovou dotací čtyř vyučovacích hodin.

Cílem je pomoci stmelit kolektiv a vést žáky k osobnostnímu rozvoji a k pozitivnímu přístupu v mezilidských vztazích. Jedinečnou aplikací do života je také výzva k osobnímu Projektu proměny, se kterým se žáci mohou přihlásit do instagramové soutěže.

 • Komenského příběh lidskosti
 • aktivity k upevnění vztahů
 • důraz na stmelení třídního kolektivu
 • příprava na osobní Projekty proměny

Anotace projektového dne Minus na plus s Amosem.

V první části se žáci seznámí zajímavou a interaktivní formou s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v těžkých životních situacích je pro dnešní mladé lidi inspirativní. Zahrají si labyrint a dozví se také o Komenského celoživotní touze po proměně lidstva, která není možná bez proměny jednotlivce.

V druhé části se žáci zaměří na zlepšení blízkých vztahů a komunikaci s druhými pomocí metody známé jako „Pět jazyků lásky“ a pomocí pestré škály aktivit.

Cílová skupina: 6. – 9. ročníků ZŠ a 1. – 4. ročníků SŠ

2. S Komenským měníme svět k lepšímu
Preventivně vzdělávací program s časovou dotací čtyř vyučovacích hodin.

Cílem je stmelit třídní kolektiv, poskytnout žákům společný zážitek a aktivizovat je ke konkrétní „dobré věci“ v jejich okolí, obci či komunitě. Bonusem je pak možnost přihlásit tyto Projekty proměny do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu.

 • Komenského příběh lidskosti
 • sedm oblastí nápravy věcí lidských
 • příprava na týmový Projekt proměny

Anotace projektového dne S Komenským měníme svět k lepšímu.

V první části se žáci seznámí zajímavou a interaktivní formou s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v těžkých životních situacích je pro dnešní mladé lidi velmi inspirativní. Zahrají si labyrint a dozví se také o celoživotní touze Komenského po proměně lidstva k lepšímu, která není možná bez proměny jednotlivce.

V druhé části jsou žáci v návaznosti na vizi Komenského prakticky vedeni k tomu, aby navrhli a následně sami zrealizovali svůj vlastní týmový nebo osobní Projekt proměny v některé z těchto oblastí: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média.

Cílová skupina: 6. – 9. ročníků ZŠ a 1. – 4. ročníků SŠ

Vlastní realizaci Projektu proměny plánujte dle vašich možností  a časové dotace na dalším projektovém dni, nebo jej rozložte na prvním stupni ZŠ do hodin  vlastivědy a u starších žáků na druhém a třetím stupni ve společenskovědních předmětech (občanské výchovy, ZSV, dějepisu apod.) K plánování a realizaci projektu můžete dobře využít i třídnické hodiny. 

V případě zájmu o realizaci projektového dne nás kontaktujte:
Hana Martináková, hmartinakova@etickavychova.cz, 737 637 033

 

Cena: 7000,– + cestovné
Nyní akční cena díky dotaci od sponzorů 5.000,– (jen po omezenou dobu do vyčerpání dotace) + cestovné. Doporučujeme financování ze šablon. https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-sablony-iii.htm 
Pozn.: V ceně je akční plán projektového dne, výstava ilustrovaných citátů (14 ks) včetně nápadníku, jak s nimi pracovat.

Uskutečnění změny – Pozitivní řešení – Vzájemná inspirace

Objednejte si lektora   

 

Seznamte žáky s Učitelem národů  skrze zajímavý interaktivní program Komenského příběh lidskosti (2 vyuč.hod.) vedený proškoleným lektorem, kterého si pozvete z portálu NAJDILEKTORA.CZ . Někteří lektoři mohou pro vaše žáky zrealizovat také program na vámi vybrané téma z nabídky vytvořených lekcí Komenský pro život – Úcta k životu.

O čem je program Komenského příběh lidskosti?   

Komenského příběh lidskosti je vzdělávací program pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Školy jej mohou využít v projektovém dnu a pozvat si pro realizaci programu proškoleného lektora.
Na příkladu Komenského si studenti vytvoří svou „timeline“ časovou osu vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského – touhou po nápravě lidstva.

Životní příběh učitele národů inspiruje k zamyšlení, jak překonávat překážky a nacházet naději za všech okolností.

Cílová skupina: 3 verze programu: 4. – 6. třída ZŠ; 7. – 9. třída ZŠ; SŠ. (Délka 90 minut).

Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd.

Objednávka programu: proškoleného lektora Vám zajistí koordinátorka Hana Martináková, hmartinakova@etickavychova.cz, 737 637 033

Mapa projektů a akcí

Kliknutím na jednotlivé Projekty proměny se dozvíte jejich téma a další podrobnosti. Kliknutím na akci se dozvíte základní informace o termínu konání, místu a dalších podrobnostech.

Zdroje pro výuku zdarma

Interaktivní kniha

Interaktivní kniha přibližuje zábavnou formou ústřední myšlenky Komenského nadčasového díla Obecná porada o nápravě věcí lidských současné mladé generaci.

Odkaz na knihuMobilní aplikace ke stažení (Android)

Další zajímavosti z interaktivní knihy

Komiks
Timeline kvíz
Bonusy

Metodiky Úcta k životu

Úcta k životu – výchova demokratického občana, tak zní projekt zaměřující se na principy demokratické kultury především rozvojem kompetencí a kritického myšlení. Výsledkem projektu je 48 nových metodik pro 1. i 2. stupeň ZŠ a první dva ročníky SŠ/SOŠ/SOU doplněné o pracovní listy, prezi prezentace a krátká videa. Garantem projektu je doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. Metodiky stahujte na https://eu.uctakzivotu.cz/

Další zdroje pro výuku

1) Komenského citáty ke stažení:
historické, ilustrované doplněné o pracovní list pro práci s citáty,
nápadník pro práci s citáty
(jako bonus pro registrované týmy do Projektů proměny a na individuální vyžádání)

2) výstava timeline Komenského života: 12 ks A2 ilustrovaných obrazů k objednání

3) čtení myšlenek To nejlepší z Komenského 

4) komiks a kvíz v interaktivní knize  a mnoho videí se známými osobnostmi, které lze využít pro diskusi s žáky i v třídnických hodinách

5) Youtube série Svět, který má budoucnost s doc. Janem Háblem
nebo Ing. Petrem Kadlecem

6) film o životě J. A. Komenského Jako letní sníh, odvysílán na ČT2

7) animovaný seriál Labyrint světa a ráj srdce na ČTedu, 24 dílů po 5 min

8) ) animované video o životě J. A. Komenského

9) ) knihy doc. Jana Hábla ke koupi: To nejlepší z Komenského, Na charakteru záleží, Lidskost není docela ztracena, Aby člověk neupadl v nečlověka, Labyrint upgrade, Učit(se) příběhem, I když se nikdo nedívá, Utopismus nebo realismus Komenského projektu nápravy věcí lidských?

Další zdroje pro výuku