Soutěž Měníme svět k lepšímu

„Lidskost není docela v pořádku, ale není docela ztracena.“ J. A. Komenský

Přidejte se ke Komenského nadčasové vizi. Zrealizujte svůj vlastní projekt v některé z těchto oblastí: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média a přihlaste se jako tým do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu. Navážete tím prakticky na odkaz J. A. Komenského – snažit se dělat svět lepším místem pro život.

Nejlepší soutěžní projekty budou na podzim roku 2024 vyhodnoceny a oceněny. Celkem odměníme v soutěži 7 vítězných týmů hodnotnými cenami.

Jak na to? Rozhlédněte se okolo sebe a zjistěte, co všechno je v nepořádku. Uvidíte, že mnohé z toho je možné společnými silami napravit. Nechcete přece jen mluvit o tom, co potřebuje nápravu, chcete něco dobrého vykonat!

Navíc zjistíte, že vám účast v soutěži pomůže ke stmelení kolektivu a získáte cenné zkušenosti.

Inspirativní projekt volnočasového klubu Band of brothers.

Podívejte se také na ostatní projekty naší soutěže v předchozích letech.

Přejeme vám mnoho dobré inspirace a už teď se těšíme na realizaci a sdílení vašich nápadů, které v návaznosti na poselství Komenského přispějí k proměně naší společnosti! Soutěžit můžete buď jako třídní kolektiv nebo jeho část, jako parta kamarádů a přátel ze školy, sídliště, zájmové skupiny či církve.

Tak do toho!

Harmonogram soutěže

Pro účast v soutěži Měníme svět k lepšímu je třeba seznámit se s harmonogramem a pravidly a poté se registrovat on-line.

  • Plánování/realizace/závěrečná zpráva:  1. 9. 2023 – 30. 6. 2024 (školní týmy)/1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 (volnočasové mládežnické týmy)
  • Kontrola formální správnosti projektů: září 2024
  • Veřejné hlasování: 16. 9. – 29. 9. 2024
  • Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a ocenění nejlepších projektů v Praze: listopad 2024

Speciální harmonogram pro deváté třídy ZŠ

 • Plánování/realizace/závěrečná zpráva: 1. 9. 2023 -7. 6. 2024
 • Vyhodnocení odbornou komisí: 12. – 14. 6. 2024
 • Předání ceny vítěznému týmu (bez veřejného hlasování): 17. – 21. 6. 2024
­

­

Registrace Projektu proměny do soutěže

  1. Registrujte projekt v online formuláři a získejte další zajímavé materiály, které se vám budou hodit při realizaci projektu.
  2. Po vyplnění formuláře obdržíte potvrzení a další odkaz na formulář, který vyplníte při dokončení projektu. 
  3. Do vašeho profilu vložte odkaz/odkazy, kde bude možné najít video- či fotodokumentaci k vašemu Projektu proměny. (Nahrajte odkaz na video /délka max. 2 min./, umístěné např. na YouTube či FB; nebo videoprezentaci /max. 10 slidů, do velikosti 5MB/).
  4. Po realizaci projektu odešlete nejpozději:
   • do 7. 6. 2024 (školní týmy 9. ročníků ZŠ)
   • do 30. 6. 2024 (ostatní školní týmy )
   • do 31. 8 2024 (volnočasové mládežnické týmy)

Vámi vyplněné informace budou sloužit jako podklad pro odbornou komisi.

Pro více informací o Projektech proměny a soutěži doporučujeme pročíst Akční plán.

V případě dotazů pište na info@komensky2020.cz.

Uskutečnění změny – Pozitivní řešení – Vzájemná inspirace

Pravidla soutěže

Soutěžní kategorie

 • Soutěží týmy ve čtyřech věkových kategoriích – 1. stupeň ZŠ (6-11 let), 2. stupeň ZŠ (12-15 let), 2. stupeň ZŠ (9. ročníky) a SŠ/SOU/Motion (16–19 let).

Hodnocení projektů odbornou komisí

 • Soutěžní projekty, které projdou formální kontrolou správnosti, budou hodnoceny odbornou komisí. Ta hodnotí každý projekt v rozsahu 0 – 5 bodů v každé kategorii hodnocení, dle škály. Od jednoho hodnotitele může projekt získat maximálně 25 bodů.
 • Kritéria hodnocení:
  1. Hlavní motto projektu: Soutěž Měníme svět k lepšímu vychází z myšlenek Komenského.  Proto hodnotíme, jakou jeho myšlenku si tým vybral pro svůj projekt a s jakou mírou invence, originality a aktuálnosti jej promítl do způsobu realizace a jak byl aktualizován pro současnost. Na výběr jsou citáty J. A. Komenského a Bible. K vybraným citátům Komenského si tým může navíc přidat vlastní motto, citát či výrok jiné uznávané osobnosti, citát z Bible apod.
   • Projekt má hodnotné motto, které směřuje k proměně (nejnižší hodnocení)
   • Projekt je realizován dle motta s vyšší mírou vlastní invence
   • Realizace projektu dle motta je velmi originální a aktualizovaná pro současnost (nejvyšší hodnocení)
  2. Relevance a dosah: Hodnotíme, jaký význam má potřeba, na kterou projekt reaguje a jaký dopad má realizovaný výsledek projektu
   • Potřeba i dopad je spojena přímo s realizátory projektu (nejnižší hodnocení)
   • Projekt je spojen s bezprostředním vztahovým okolím skupiny (kamarádi, rodiče, třídní kolektivy)
   • Projekt je spojen a má dopad na širší komunitu obce či regionu (nejvyšší hodnocení)
  3. Týmová spolupráce: Jakým způsobem byla rozdělena práce na projektu mezi celou skupinu, kolik lidí bylo zapojeno, v jakých fázích.
   • Projekt postavený z většiny na jednotlivci (nejnižší hodnocení)
   • Projekt postavený na menší skupině klíčových lidí s pomocí dalších
   • Projekt s jasným a pokročilým způsobem vedení, rozdělením úkolů, týmovou komunikací a společným vlastnictvím (nejvyšší hodnocení)
  4. Dlouhodobost a udržitelnost: Lze v projektu pokračovat i na dále a jsou projektem navržená řešení udržitelná a dlouhotrvající?
   • Projekt a jeho dopad skončil k datu uskutečnění (nejnižší hodnocení)
   • Projekt lze snadno opakovat a předat
   • Dopady projektu jsou dlouhotrvající a významné (nejvyšší hodnocení)
  5. Realizace a dosažené výsledky: Do jaké míry se podařilo projektu uskutečnit cíle, co byly důvody pro vyšší nebo nižší splnění.
   • Projekt se podařilo realizovat zčásti (nejnižší hodnocení)
   • Projekt se podařilo realizovat v rámci nastavených cílů
   • Projekt se podařilo realizovat významně nad rámec cílů (nejvyšší hodnocení)

  Na základě dosažených výsledků rozhodne odborná komise o vyhlášení vítězných TOP projektů v každé věkové kategorii.

Veřejné hlasování

 • Dále z každé věkové kategorie (kromě 9. ročníků ZŠ) bude veřejným hlasováním vybrán jeden vítězný projekt. Veřejné hlasování nepodléhá hodnocení dle výše uvedených kritérií, o vítězích v jednotlivých věkových kategoriích rozhodne počet získaných hlasů.I zde tak budou celkem tři vítězné projekty.
 • Pro jeden projekt je možné zaslat maximálně 20 premium SMS z jednoho telefonního čísla. Více info k hlasování najdete na https://komensky2020.cz/soutez/.

Odměny

 • Celkem tedy bude vyhlášeno sedm vítězných projektů: 4 na základě hodnocení odborné komise a 3 z veřejného hlasování. Jejich autoři obdrží hodnotné ceny.

Změna pravidel vyhrazena.

Ohlédnutí za předchozími ročníky soutěže

Ve školním roce 2022 – 2023 byla soutěž úspěšně završena předáním cen šesti vítězným týmům  v hodnotě 120 000 Kč. Více zde

Ve školním roce 2021 – 2022 byla soutěž úspěšně završena předáním cen šesti vítězným týmům  v hodnotě 120 000 Kč. Více zde

Ve školním roce 2020 – 2021 byla soutěž úspěšně završena předáním cen sedmi vítězným týmům  v hodnotě 170 000 Kč. Více zde

Děkujeme všem zúčastněným týmům za krásné projekty, které přinesly dle Komenského přání dobré věci do nějaké oblasti lidství.

Projektový den Minus na plus s Amosem

Objednejte si projektový den Minus na plus s Amosem, jehož hlavním cílem je posílit psychickou odolnost žáků a pomoci jim nacházet strategie řešení v obtížných životních situacích, a to na základě Komenského životního příběhu.

Díky zážitkovým aktivitám napomáhá lekce navíc stmelování třídního kolektivu. Jedinečnou aplikací do života je výzva k týmovému Projektu proměny, se kterým se žáci mohou přihlásit do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu.

V první části se žáci zajímavou a interaktivní formou seznámí s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v náročných životních situacích je pro dnešní mladé lidi inspirativní.

Součástí druhého bloku je zážitková stmelovací hra Labyrint, ve které si žáci prakticky vyzkouší, jaké kroky jsou třeba udělat k tomu, aby ve svých životech mohli měnit minusy na plusy. Na závěr se také dozví o Komenského celoživotní touze po proměně lidstva, která není možná bez proměny jednotlivce.

Cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ a 1.–3. ročník SŠ

Časová dotace: čtyři vyučovací hodiny

V případě zájmu o realizaci projektového dne nás kontaktujte:
Mgr. Klára Literová, kliterova@kam.cz, 732 260 027

Cena: 7000,– + cestovné pro jeden třídní kolektiv
Nyní akční cena díky dotaci od sponzorů 5.000,– (jen po omezenou dobu do vyčerpání dotace) + cestovné. Doporučujeme financování ze šablon. 


Pozn.: V ceně je akční plán projektového dne, výstava ilustrovaných citátů (14 ks) včetně nápadníku, jak s nimi pracovat.

Uskutečnění změny – Pozitivní řešení – Vzájemná inspirace

Mapa projektů a akcí

Kliknutím na jednotlivé Projekty proměny se dozvíte jejich téma a další podrobnosti. Kliknutím na akci se dozvíte základní informace o termínu konání, místu a dalších podrobnostech.

Zdroje pro výuku zdarma

Interaktivní kniha

Interaktivní kniha přibližuje zábavnou formou ústřední myšlenky Komenského nadčasového díla Obecná porada o nápravě věcí lidských současné mladé generaci.

Odkaz na knihuMobilní aplikace ke stažení (Android)

Další zajímavosti z interaktivní knihy

Komiks
Timeline kvíz
Bonusy

Metodiky Úcta k životu

Úcta k životu – výchova demokratického občana, tak zní projekt zaměřující se na principy demokratické kultury především rozvojem kompetencí a kritického myšlení. Výsledkem projektu je 48 nových metodik pro 1. i 2. stupeň ZŠ a první dva ročníky SŠ/SOŠ/SOU doplněné o pracovní listy, prezi prezentace a krátká videa. Garantem projektu je doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. Metodiky stahujte na https://eu.uctakzivotu.cz/

Další zdroje pro výuku

Novinka: Labyrint do škol, školy do kin – kinoprojekce animovaného filmu Labyrint světa a ráj srdce pro třídní kolektivy ke 400. výročí napsání tohoto díla, více zde film-labyrint.cz

 

1) Výstava Komenského ilustrovaných citátů k objednání
spolu s nápadníkem pro práci s citáty
Využijte zdarma ke stažení citáty na doplnění pro žáky ZDE.
(Jako bonus pro registrované týmy do Projektů proměny a na individuální vyžádání zašleme záložky s citáty Komenského.)

2) Objednejte si  výstavu timeline Komenského života, která obsahuje 12 ks ilustrovaných obrazů formátu A2 vytištěných na křídovém papíře.

3) čtení myšlenek To nejlepší z Komenského 

4) komiks a kvíz v interaktivní knize  a mnoho videí se známými osobnostmi, které lze využít pro diskusi s žáky i v třídnických hodinách

5) Youtube série Svět, který má budoucnost s doc. Janem Háblem
nebo Ing. Petrem Kadlecem

6) film o životě J. A. Komenského Jako letní sníh, odvysílán na ČT2

7) animovaný seriál Labyrint světa a ráj srdce na ČTedu, 24 dílů po 5 min s pracovními listy

8) ) animované video o životě J. A. Komenského

9) ) knihy doc. Jana Hábla ke koupi: To nejlepší z Komenského, Na charakteru záleží, Lidskost není docela ztracena, Aby člověk neupadl v nečlověka, Labyrint upgrade, Učit(se) příběhem, I když se nikdo nedívá, Utopismus nebo realismus Komenského projektu nápravy věcí lidských?

Další zdroje pro výuku