Představení projektu

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Celý život proto pracoval na svém stěžejním díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde představil vizi a cestu k proměně společnosti.

K praktické obnově přitom dle Komenského dochází prostřednictvím moudrého porozumění a správy sedmi klíčových oblastí: vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění a podnikavost.

Vzdělanost Rodina Vláda Víra Média Umění Podnikavost

Projekt Komenský – Příběhy lidskosti vznikl při příležitosti 350. let od úmrtí učitele národů – Jana Amose Komenského (1592 – 1670). Cílem projektu, který se zaměřuje jak na studenty škol, tak na širokou veřejnost, je oslovit českou společnost s Komenského poselstvím, předat jeho nadčasový odkaz současné mladé generaci, a přizvat tak národ k navázání a dokončení Komenského porady o nápravě.

Vzdělávací programy a interaktivní dílny

V rámci projektu je vyškoleno přes 50 lektorů po celé ČR, kteří prostřednictvím vzdělávacích programů pro základní a střední školy – tzv. lektorských interaktivních dílen, seznamují žáky a studenty zábavnou, praktickou formou s životem a ústředními myšlenkami Komenského.

Žáci, třídy a skupiny mládeže se mohou zapojit rovněž do navazujícího „Projektu proměny“, jehož cílem je dle inspirace Komenského učinit a zdokumentovat konkrétní dobrou věc ve svém bezprostředním okolí a komunitě.

Veřejná čtení a výstava

Školy, knihovny, veřejné instituce, spolky, organizace, církve, vedení měst i angažovaní jednotlivci jsou zváni uspořádat veřejné čtení To nejlepší z Komenského včetně výstavy Komenského Timeline či doprovodného programu Příběhy lidskosti a přispět tak k propojení, aktivizaci a vzájemné inspiraci místní komunity. 

Vedle materiálů pro školy a mládež vznikla v rámci projektu také unikátní kniha Jana Hábla a Davida Louly To nejlepší z Komenského Porady o nápravě věcí lidských, shrnující klíčové citáty a statě z Komenského díla, a webová a mobilní aplikace: Interaktivní kniha Komenského porady, přibližující zábavnou multimediální formou jeho ústřední myšlenky mladé generaci.

Komenský – muž víry a naděje 

V projektu Komenský 2020 je představen a popularizován Komenského odkaz nejen z hlediska jeho pedagogické činnosti, ale rovněž v širším kontextu jeho hluboké osobní víry. Jako poslední biskup Jednoty bratrské odevzdal Komenský českému národu poklad po generace střežené moudrosti a duchovního dědictví.

Pořadatel

Hlavním pořadatelem projektu Komenský 2020 a navazujícího projektu Komenský – Příběhy lidskosti je Křesťanská akademie mladých z.s.

Partneři

Spolurealizátoři projektu Komenský – Příběhy lidskosti:

 • Etická a charakterová výchova, z. ú. (EVops)
 • Hope4kids, z. s. (H4K)
 • Centrum rozvoje charakteru (CERC)
 • Via Comenia (VC)

Nad projektem Komenský – Příběhy lidskosti převzalo pro rok 2023 záštitu MŠMT.

Hlavní partneři projektu:

 • 3WFoundation
 • EMUN
 • PANGEA
 • Královéhradecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • POMPO

Další partneři projektu:

 • MŠMT
 • Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta
 • Film21
 • Vistafilm
 • Rádio 7
 • Marlenka
 • Fraus
 • Chermon

Na projektu Komenský 2020 se podíleli tito partneři:

 • Český rozhlas
 • České studny, z.s.
 • Hope4kids, z.s.
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo kultury
 • Komenského Institut Praha
 • Muzeum Komenského v Uherském Brodě
 • Královéhradecký kraj
 • Moravskoslezský kraj

Podpořte Komenský – Příběhy lidskosti

Můžete nás podpořit na čísle účtu 2802123570/2010, jako VS vyplňte, co chcete podpořit. Pro zjednodušení jsme vám připravili platební QR kódy. Pokud QR kódy nepoužíváte, můžete nás podpořit přes Darujme.cz.

Komenský – Příběhy lidskosti

Variabilní symbol: 202

nebo

 

Projektové dny Minus na plus

Variabilní symbol: 203

nebo

 

Příjemcem darů je Via Comenia NF.

.