Představení projektu

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Celý život proto pracoval na svém stěžejním díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde představil vizi a cestu k proměně společnosti.

K praktické obnově přitom dle Komenského dochází prostřednictvím moudrého porozumění a správy sedmi klíčových oblastí: vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění a podnikavost.

Vzdělanost Rodina Vláda Víra Média Umění Podnikavost

Projekt Komenský 2020 vznikl při příležitosti 350. let od úmrtí učitele národů – Jana Amose Komenského (1592 – 1670). Cílem projektu, který se zaměřuje jak na studenty škol, tak na širokou veřejnost, je oslovit českou společnost s Komenského poselstvím, předat jeho nadčasový odkaz současné mladé generaci, a přizvat tak národ k navázání a dokončení Komenského porady o nápravě.

Vzdělávací programy a interaktivní dílny

V rámci projektu je vyškoleno přes 50 lektorů po celé ČR, kteří prostřednictvím vzdělávacích programů pro základní a střední školy – tzv. lektorských interaktivních dílen, seznamují žáky a studenty zábavnou, praktickou formou s životem a ústředními myšlenkami Komenského.

Žáci, třídy a skupiny mládeže se mohou zapojit rovněž do navazujícího „Projektu proměny“, jehož cílem je dle inspirace Komenského učinit a zdokumentovat konkrétní dobrou věc ve svém bezprostředním okolí a komunitě.

Veřejná čtení a výstava

Školy, církve, vedení měst, knihovny, veřejné instituce, spolky, organizace i angažovaní jednotlivci jsou zváni uspořádat veřejné čtení To nejlepší z Komenského včetně výstavy Komenského Timeline či doprovodného programu Příběhy lidskosti a přispět tak k propojení, aktivizaci a vzájemné inspiraci místní komunity. 

Vedle materiálů pro školy a mládež vznikla v rámci projektu také unikátní autorská monografie Jana Hábla a Davida Louly To nejlepší z Komenského Porady o nápravě věcí lidských, shrnující klíčové citáty a statě z Komenského díla, a webová a mobilní aplikace: Interaktivní kniha Komenského porady, přibližující zábavnou multimediální formou jeho ústřední myšlenky mladé generaci.

Komenský – muž víry a naděje 

V projektu Komenský 2020 je představen a popularizován Komenského odkaz nejen z hlediska jeho pedagogické činnosti, ale rovněž v širším kontextu jeho hluboké osobní víry. Jako poslední biskup Jednoty bratrské odevzdal Komenský českému národu poklad po generace střežené moudrosti a duchovního dědictví.

Pořadatel

Hlavním pořadatelem projektu Komenský 2020 a navazujícího projektu Komenský – Příběhy lidskosti je Křesťanská akademie mladých z.s.

Partneři

Na projektu Komenský – Příběhy lidskosti spolupracují:

 • Etická výchova, o.p.s. (EVops)
 • Centrum pro etiku a rozvoj charakteru (CERC)

Na projektu Komenský 2020 se podíleli tito partneři:

 • Český rozhlas
 • České studny, z.s.
 • Hope4kids, z.s.
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo kultury
 • Komenského Institut Praha
 • Muzeum Komenského v Uherském Brodě
 • Královéhradecký kraj

Podpořte Komenský 2020

Sbírka na projekt Komenský 2020 pokračuje! Pomozte nám vyškolit 200 poradců a podpořit propagaci projektu v rámci široké veřejnosti a v médiích. Děkujeme.

Prostředky získané ze sbírky budou použity na:

 1. vyškolení poradců projektu, kteří pomáhají skupinám studentů a mládeže realizovat jejich Projekty proměny (PROPRO). Proškolení poradci zdarma obdrží sadu materiálů k projektu.
 2. propagaci projektu Komenský 2020 v široké české veřejnosti, tak aby se současná generace mohla seznámit s duchovním odkazem J. A. Komenského (pořádání Veřejných čtení To nejlepší z Komenského; výstav; přednášek; mediální články, televizní, rozhlasové a webové pořady).

Příjemcem darů je fond Duchovního dědictví F-nadace.