1ZŠ 2023

(18) Naše planeta

By 8. 5. 2023 15 května, 2023 No Comments


Číslo projektu: JAK 18
Aktuální počet hlasů

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa, Brno

Název projektu: Naše planeta

Klíčová oblast proměny: podnikavost

Komenského myšlenka: Každý má hledět ne pouze na svůj prospěch, ale na prospěch společnosti.

 

Anotace projektu:

V rámci tématu Naše planeta, kterému jsme zasvětili v naší škole celý týden, jsme se napříč všemi ročníky a všemi předměty zabývali problematikou životního prostředí a stromů. Zapojili jsme i tvořivost a vyhlásili dvě soutěže – první byla soutěž Barevný týden (každý den jsme měli stanovenou barvu, ve které jsme všichni přišli oděni a jednotlivé třídy sbíraly body za největší počet kusů oblečení), druhá byla tvořivá na přetextování písně Dělání, dělání, všechny smutky zahání na tématické Sázení, sázení, planetu nám promění (do této soutěže jsme vtáhli i rodiče, kteří se aktivně zapojili:). Vyvrcholením celého týdne byla výsadba stromů, kdy naše škola vyrazila za Brno ve spolupráci se školním lesním podnikem zasázet borovice. Po celý týden jsme měli před očima to, že nehledíme pouze na svůj prospěch, ale na prospěch společnosti. Nápad vzešel od páťáků při debatě v přírodovědě nad stavem životního prostředí.

Náš projekt je nadčasový (stromy dají užitek i příští generaci) a sjednocuje více oblastí, kromě podnikavosti zasahuje i do oblasti umění a vztahů, neboť jsme do projektu vtáhli i rodiče a básnili o přírodě v součinnosti s nimi. Oblast, na kterou se náš projekt zaměřil, se nám podařilo proměnit naprosto konkrétné – pustinu jsme proměnili v lesík:)

Odkazy: