SŠ 2023

(22) Krátkodobá radost – dlouhodobá starost

By 8. 5. 2023 15 května, 2023 No Comments


Číslo projektu: JAK 22
Aktuální počet hlasů

Církevní gymnázium Německého řádu, Olomouc

Název projektu: Krátkodobá radost – dlouhodobá starost

Klíčová oblast proměny: vzdělanost

Komenského myšlenka: Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.

Anotace projektu:

Cílem našeho projektu KRÁTODOBÁ RADOST – DLOUHODOBÁ STAROST bylo edukovat širokou veřejnost v oblasti problematiky užívání, resp. zneužívání kratomu, což je aktuálně velmi rozšířená a státem ne zcela legislativně regulována návyková látka. Zaměřili jsme se na prevenci závislostního chování a vzdělávání v oblasti možných rizik užívání této návykové látky. Nabídli jsme alternativu ve formě zdravého životního stylu. K šíření osvěty jsme zvolili Instagram a přímý kontakt.

Podařilo se nám také získat tři rozhovory s odborníky na oblast závislostního chování – doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D., PhDr. Michaela Pugnerová, Ph.D. a Mgr. Lenka Minářová. Bylo nám umožněno vystoupit na konferenci Den zdraví na Pedagogické fakultě UP, kde bylo přítomno cca 100 učitelů z praxe a studentů učitelství – tím se o projektu a jeho cílech dozvěděli nejen oni, ale následně i jejich žáci.

Realizovali jsme online výzkum a prezentovali jeho výsledky. Zapojili jsme všechny věkové kategorie od 12 let, nejvíce však středoškolské studenty. Snažili jsme se vzdělávat v aktuální problematice s odkazem na myšlenky J. A. Komenského, tak, aby to bylo zajímavé pro nás i naše sledující.

Odkazy: