2ZŠ 2022

Konzervy pro Ukrajinu

By 25. 4. 2022 25 května, 2022 No Comments


Celkový počet hlasů: 44

ZŠ Jablunkov, Lesní 190, p.o.

Název projektu: Konzervy pro Ukrajinu

Klíčová oblast proměny: Podnikavost

Komenského citát: „Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost.“

Anotace projektu:
Projekt byl zaměřen na pomoc lidem na Ukrajině. Žáci školního parlamentu navázali kontakt s Charitou Jablunkov. Ze vzájemných rozhovorů vzešla myšlenka uspořádat sbírku konzerv, jelikož mají dlouhou trvanlivost, je možno je konzumovat bez další úpravy. Byl stanoven termín sbírky, s nímž byli obeznámeni žáci školy. Vybrané konzervy byly následující den předány.

Odkazy:
Foto

Instagram