Příběhy Komenského

Jan Amos K.

By 10. 1. 2020 16 března, 2020 No Comments

To, co následovalo po zkáze Lešna, bylo zcela přemáhající. Tolik srdečnosti, péče a lásky jsem dlouho nezažil. Požár mě i mou rodinu připravil o všechno. Plameny pohltily nejen veškerý náš majetek, ale též mou celoživotní spisovatelskou práci. Některé rukopisy byly již hotové, připravené do tisku. Unikli jsme na poslední chvíli, zachránili holé životy. Když se naši přátelé dozvěděli, co nás potkalo, zahrnuli nás pozváními ze všech koutů světa. Přijali jsme nakonec pohostinnost amsterodamských. Jejich štědrost zabezpečila celou rodinu. Až do konce života směl jsem se věnovat péči o mou milovanou, rozptýlenou Jednotu bratrskou a péči o lepší poměry Evropy. Až do posledního dne pracoval jsem na svém nejzávažnějším díle, které jsem nazval Obecná porada o nápravě věcí lidských.