Příběhy Komenského

Jan Amos K.

By 10. 1. 2020 16 března, 2020 No Comments

Jazyka musíme užívat ve prospěch bližního, nikoli ve prospěch vlastní. Sám pro sebe mluví hlupák. Mluvit se má tam, kde je to nutné, a kde to nutné není, má se mlčet. Jinak dojde ke zneužívání jazyka. Pokud mluvíš, říkej věci, a ne slova. Slova jsou totiž obaly věcí, a když obaly zbavíš obsahu, k čemu pak budou? Věci budou k užitku, jestliže budou správně vyjádřeny. Proto nemluv tak, aby ses zalíbil, ale abys vzdělával, ne tak, abys ukazoval vnější lesk věci, ale věc samu. Pravdě přísluší prostá řeč. Kde nejsou nutná slova, nýbrž skutek, tam vykonej skutek a šetři slovy. Neříkej všechno, co můžeš nebo o čem víš, ale jen to, co je prospěšné. Prázdné nádoby duní.