Příběhy Komenského

Jan Amos K.

By 10. 1. 2020 16 března, 2020 No Comments

Období pobělohorské pro mě bylo nesnadné. Musel jsem se skrývat na různých místech východních Čech. Byl jsem však obdařen darem vzácných a hlubokých přátelství. Hrabě Adam Zilvar patřil k takovým vzácným. Jednoho dne mě pozval do své pověstné knihovny s nabídkou, ať si studuji. Jakou větší radost učinit učenci a milovníku knih! Můj zrak tehdy padl na knihu s názvem Didaktika, autorem jistý Elias Bodin. Kniha to nebyla nijak výjimečná, ale podnítila mou mysl. Začal jsem přemýšlet o výchově a vzdělání jinak – jak vyučovat, aby škola nebyla mučírnou ducha a robotárnou slz. Jak naučit každého člověka, muže i ženu, urozeného i prostého, bohatého i chudého, aby znal dobré, chtěl dobré a konal dobré, a to i když se nikdo nedívá.