Příběhy Komenského

Jan Amos K.

By 10. 1. 2020 16 března, 2020 No Comments

Uvažme stav veřejných věcí. Jejich základem je vláda nad sebou samým, protože nic nemůže vykonávat vládu, není-li samo zvládnuto, a nikdo nemůže vládnout jiným, pokud neovládá sebe. Být jiným nadřízen není podle záměru Boha i přírody nic jiného než jiným sloužit. Králové, knížata a všichni úředníci nemají nadřízené postavení proto, aby se obohacovali z potu a krve poddaných, nýbrž proto, aby ochraňovali správné uspořádání vztahů mezi lidmi a bděli nad ním. Chceš-li být králem, dám ti království – vládni sobě samému.