1ZŠ 2022

Časopis „5ka“

By 15. 5. 2022 25 května, 2022 No Comments


Celkový počet hlasů: 132

ZŠ Cesta, Písek

Název projektu: Časopis „5ka“

Klíčová oblast proměny: média

Komenského citát: „Každý má hledět ne pouze na svůj prospěch, ale na prospěch společnosti.“

Anotace projektu:
Pátá třída ZŠ Cesta pod vedením třídní učitelky Michaely Homolové a za technické podpory vedení školy vydává od ledna 2022 časopis 5ka. Ten v jedné ze svých rubrik pravidelně informuje žáky, rodiny dětí a přátele školy o různých možnostech pomoci. V časopise byla například vyhlášena školní potravinová sbírka pro Středisko pomoci Katolické charity na pomoc potřebným, sbírka autíček pro konkrétního postiženého chlapce z našeho města, školní sbírka do projektu Krabice od srdce pro Diakonii Českobratrské církve evangelické. Časopis také informoval o školním jarmarku výrobků, jehož finanční výtěžek byl použit na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Žáci školy a jejich rodiče se do všech sbírek aktivně zapojili a výtěžky sbírek byly za pomoci páťáků a jejich třídní učitelky předány na příslušná místa. Dalším cílem časopisu bylo také najít aktivitu, která stmelí třídní kolektiv, což se také daří. Děti se při společné práci více poznávají a prohlubují vzájemné vztahy. Používají v praxi znalosti a dovednosti získané z jiných vyučovacích předmětů. V souladu s etickou výchovou pak na vlastní kůži zažívají, jaké je pomáhat a nebýt lhostejní ke svému okolí a sobě navzájem.