2ZŠ 2023

(20) Adopce naruby

By 8. 5. 2023 15 května, 2023 No Comments


Číslo projektu: JAK 20
Aktuální počet hlasů

ZŠ Cesta, Písek

Název projektu: Adopce naruby

Klíčová oblast proměny: rodina

Komenského myšlenka: Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou, jinak je to nemožné.

 

Anotace projektu:

Šesťáci ze základní školy Cesta pod vedením třídní učitelky Michaely Homolové zažívají každý měsíc etiku (vyučovací předmět na naší škole) v praxi. Od října 2022 navštěvují jednou měsíčně Domov pro seniory-Domovinka, který se nachází v našem městě Písek. Děti si pravidelně připravují hudební, nebo jiné vystoupení pro klienty Domovinky a těší je svými výkony. Ale tím to nekončí. Žáci si nosí i oblíbené knížky, karty, hry nebo drobné dárky a po vystoupení si po jednom či po dvou přisednou k jednotlivým klientům Domova pro seniory a povídají si s nimi, přečtou jim úryvek z knihy a kluci s mužskými klienty nejraději hrají karty. Přirozeně už se vytvořily stálé dvojice až trojice dětí a klientů, kteří se na sebe těší. Znají navzájem své životní příběhy a prohlubují vzájemné vztahy. Vzniká tak jakási adopce naruby. Děti do Domova pro klienty již přinesly např. kytičky, plyšáky nebo obrázky. Vše se vždy setkalo s velkým zájmem a s každou další návštěvou přibývá i počet diváků – seniorů. Poslední návštěva načasovaná na období Velikonoc byla pro děti z naší křesťanské školy také příležitostí odprezentovat velikonoční příběh, jak ho známe z Bible. Navíc žáci přinesli vlastnoručně malované obrázky na plátně, které Domovince věnovali. Vedení Domova z nich následně vytvořilo malou výstavu na chodbě uvnitř budovy. Je to výborná příležitost naučit děti úctě a respektu k dříve narozeným. A pro seniory je to pak příjemné rozptýlení a zpestření dne. Děti se učí komunikovat se starší generací a trávit se seniory smysluplný čas. Překonávají bariéry, které jim stojí v cestě jako například nedoslýchavost klientů, či rozdílný pohled na svět. V Domovince jsou děti vždy vítanou návštěvou a výborně funguje i spolupráce s vedením Domova. Děti obvykle nemine i nějaká sladká odměna. I když tou největší odměnou jim je dobrý pocit, že těm, na které se často zapomíná, svou přítomnosti mohly zpříjemnit den. Hlavním cílem projektu je tedy jednak obohatit život seniorů i dětí naší školy a za druhé povzbudit naše okolí-školy a další organizace k zájmu o tuto cílovou skupinu a k podobné spolupráci s ní. O to se snažíme prostřednictvím článků v regionálním tisku a na webových stránkách naší školy. V příštím školním roce se žáci naší školy chystají v této spolupráci pokračovat. Dík v tomto projektu patří i Charitě Písek. Když šesťáci s paní učitelkou hledali oblast, kde mohou být místní komunitě prospěšní, dostali tip na spolupráci s Domovem pro seniory – Domovinka právě od ní.

Odkazy: