Interaktivní kniha

Interaktivní kniha přibližuje zábavnou formou ústřední myšlenky Komenského nadčasového díla Obecná porada o nápravě věcí lidských současné mladé generaci.

Odkaz na knihuMobilní aplikace ke stažení (Android)

Další zajímavosti z interaktivní knihy

Komiks
Timeline kvíz
Bonusy

Komenský pro život

Pod názvem ÚCTA K ŽIVOTU – výchova demokratického občana učitelé mohou využít 48 nových metodik pro 1. a 2. stupeň ZŠ, ale také pro SOU a SŠ. Veškeré materiály k metodikám, pracovní listy, prezentace, videa a pracovní sešity, si lze stáhnout zdarma ZDE.

Ukázka metodiky na téma vzdělávání pro 8. – 9. ročník ZŠ
Ukázka metodiky na téma vzdělávání pro 8. – 9. ročník
Ukázka metodiky na téma vzdělávání pro 8. -9. ročník

Programy o Komenském

Součástí projektu Komenský – Příběhy lidskosti jsou vzdělávací programy pro základní a střední školy vedené vyškolenými lektory. Jsou určené jak pro žáky a studenty, tak pro skupiny mládeže, či organizace pracující s mládeží a další subjekty.

Jedná se o Interaktivní dílnu Komenský a Interaktivní dílnu Projekt proměny (PROPRO).

Program Komenského příběh lidskosti   

Komenského příběh lidskosti je vzdělávací program pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti vytvoří svou „timeline“ časovou osu vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského – touhou po nápravě lidstva.

Životní příběh učitele národů inspiruje k zamyšlení, jak překonávat překážky a nacházet naději za všech okolností.

Cílová skupina: 3 verze programu: 4. – 6. třída ZŠ; 7. – 9. třída ZŠ; SŠ. (Délka 90 minut).

Po skončení programu je možné navázat dalším 2hod programem a motivovat žáky k zapojení se do realizace jejich vlastního Projektu proměny.

Oba programy naplňují požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd.

Konkrétní lektory k programu o Komenském naleznete a můžete kontaktovat na stránkách http://www.najdilektora.cz/tema/komensky-2020.

Interaktivní dílna Projekt proměny (PROPRO)

Interaktivní dílna Projekt proměny navazuje na program o Komenském. Jejím prostřednictvím chceme motivovat žáky k tomu, aby v návaznosti na vizi Komenského navrhli a následně sami zrealizovali svůj vlastní projekt proměny v některé z těchto oblastí: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média.

Cílem programu je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě.

Motivační úvodní dvouhodinovka Projekt proměny bude probíhat pod vedením lektora nebo učitele z dané školy, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora či poradce, nebo dle svých možností i sám lektor (nutné domluvit vždy po realizaci programu).

Cílová skupina: žáci 7. –  9. ročníku ZŠ a studenti SŠ. (Délka 90 minut; dále dle možností školy).

Konkrétní lektory Interaktivní dílny Projekt proměny naleznete a můžete kontaktovat na: http://www.najdilektora.cz/tema/interaktivni-program-projekt-promeny-propro

Autoři: Eliška Krmelová, David Loula, Jan Kuklínek.

Odborný garant: Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Registrace vašeho Projektu proměny ke zveřejnění na webových stránkách Komenský 2020 je možná zde: https://crm.kam.cz/formular/projekt-promeny-k2020.

Těšíme se na vaše nápady a projekty!

Svůj Projekt proměny  může třída či skupina mládeže přihlásit do celonárodní soutěže Projekty proměny. Nejlepší projekty budou vyhodnoceny a oceněny na jaře 2022.  

Mapa projektů a akcí

Kliknutím na jednotlivé Projekty proměny se dozvíte jejich téma a další podrobnosti. Kliknutím na akci se dozvíte základní informace o termínu konání, místu a dalších podrobnostech.

Zapojte se do Projektů proměny 2021!

„Lidskost není docela v pořádku, ale není docela ztracena.“ J. A. Komenský

Zapojte se od 1. září 2021 do 13. března 2022 do Projektů proměny a přihlaste se jako tým se svým projektem do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu

Nejlepší soutěžní projekty budou na jaře roku 2022 vyhodnoceny a oceněny.

28. března 2022 totiž Jan Amos Komenský oslaví 430. výročí svého narození.

Zapojením do soutěže mu připravíte pomyslný dárek k narozeninám, protože prakticky navážete na jeho odkaz – snažit se dělat svět lepším místem pro život.

A nebojte se, jakmile svůj projekt zaregistrujete, obdržíte od nás celou řadu praktických tipů, jak v soutěži pokračovat. Dostanete příležitost inspirovat českou veřejnost i vaši místní komunitu k uskutečnění pozitivní změny ve svém okolí v těchto sedmi oblastech: vzdělanost | rodina | vláda | víra | média | umění | podnikavost.

Prostě se rozhlédnete kolem sebe a zjistíte, co všechno je v nepořádku, a že je ve vaší moci mnohé z toho společnými silami napravit. Nechceme přece jen mluvit o tom, co potřebuje nápravu, chceme něco dobrého vykonat.

Navíc zjistíte, že vám účast v Projektech proměny pomůže ke stmelení kolektivu a zažijete spoustu legrace.

Přejeme vám mnoho dobré inspirace a už teď se těšíme na realizaci a sdílení vašich nápadů, které v návaznosti na poselství Komenského přispějí k proměně naší společnosti!

Soutěžit můžete buď jako třídní kolektiv nebo jeho část, jako parta kamarádů a přátel ze školy, sídliště, zájmové skupiny či církve.

Tak do toho, ať ty Komenského narozeniny nepropásnete!

Uskutečnění změny – Pozitivní řešení – Vzájemná inspirace

Pro účast v soutěži Měníme svět k lepšímu je třeba seznámit se s harmonogramem a pravidly a poté se registrovat on-line.

Harmonogram soutěže

 • Plánování/realizace/závěrečná zpráva: 1. 9. 2021 – 13. 3. 2022
 • Kontrola formální správnosti projektů: 14. 3. – 27. 3. 2022
 • Veřejné hlasování a hodnocení odborné komise: 28. 3. – 30. 4. 2022
 • Vyhlášení vítězů soutěže a ocenění nejlepších projektů: květen 2022

Pravidla soutěže

 • Soutěží týmy ve třech věkových kategoriích – 1. stupeň ZŠ (6–11 let), 2. stupeň ZŠ (12–15 let) a SŠ/SOU (16–19 let).
 • Soutěžní projekty budou hodnoceny odbornou komisí dle následujících kritérií:

1) Naplnění myšlenek J. A. Komenského

odkaz na citát – 1 bod
propojení s odkazem ve způsobu práce –  3 body
aktualizace myšlenky Komenského pro současnost – 5 bodů

2) Realizace inspirativního projektu

projekt realizován – 1 bod
projekt s nadstandardní invencí – 3 body
velmi inspirativní projekt s potenciálem replikace – 5 bodů

3) Význam projektu

dosah v rámci školy/zájmového uskupení – 1 bod
dosah k bezprostředním kontaktům soutěžících (kamarádi, rodina) – 3 body
přesah na úroveň větší komunity (obec, okres, kraj) – 5 bodů

Registrace Projektu proměny do soutěže

  1. Registrujte projekt v online formuláři a získejte další zajímavé materiály, které se vám budou hodit při realizaci projektu.
   https://crm.kam.cz/projekty-promeny
  2. Po vyplnění formuláře obdržíte potvrzení a další odkaz na formulář, který vyplníte při dokončení projektu. 
  3. Do vašeho profilu vložte odkaz/odkazy, kde bude možné najít video- či fotodokumentaci k vašemu Projektu proměny. (Nahrajte odkaz na video /délka max. 2 min./, umístěné např. na YouTube či FB; fotky či powerpointovou prezentaci /max. 10 slidů, do velikosti 5MB/).
  4. Po realizaci projektu odešlete nejpozději do 13. 3. 2022.  Vámi vyplněné informace budou sloužit jako podklad pro závěrečnou zprávu poradce.

Pro více informací o Projektech proměny a soutěži doporučujeme pročíst Projektové minimum.

V případě dotazů pište na info@komensky2020.cz.

Ohlédnutí za minulou soutěží

V loňském školním roce byla soutěž úspěšně završena předáním cen sedmi vítězným týmům  v hodnotě 170 000 Kč.

Do realizace Projektů proměny se zapojilo 34 projektů. Do veřejného hlasování postoupilo 14 projektů. Naleznete je zde https://komensky2020.cz/verejne-hlasovani/

Vítězné týmy s názvy jejich projektů:

TOP Projekt proměny, který získal cenu odborné komise – ZŠ TRIVIUM PLUS, o.p.s. (Dobřany), Autobusová zastávka

Kategorie SŠ:
1. místo SŠ – Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, ECOmenský
2. místo SŠ – Gymnázium, Obchodní akademie Hodonín, Čas měřený jen láskou
3. místo SŠ – VOŠS a SPgŠ Prachatice, Rodina pospolu

Kategorie ZŠ:
1. místo – ZŠ Mládí v Orlové, Proměny ZŠ Mládí
2. místo – NOE Křesťanská ZŠ v Pardubicích, Reportáž na téma média
3. místo – Muzika Ondřejníček, Vánoční přání