Animovaný film Labyrint světa a ráj srdce
Staleté kořeny
Divadlo Víti Marčíka
Scénické oratorium LABYRINT
Film o životě J. A. Komenského „Jako letní sníh.“ Vistafilm
Jan Hábl: Labyrint upgrade. Jinotajný román (nejen) pro děti
Klicperovo divadlo

Výstava Orbis Pictus očima Václava Sokola

Turistická stezka Po stopách Komenského

Charta 2020 (můžete podepsat)

Další inspirativní projekty

ZŠ Prachatice, Národní