Komenský 2020

Porada o nápravě věcí lidských

Představení projektu k 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského.

Vize projektu

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou v pořádku, ale nejsou ztraceny, dají se obnovit, napravit. Proto takřka celý život pracoval na knize Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde nastínil cesty k nápravě lidstva. Avšak toto své dílo nedokončil. Dlouhá staletí byl rukopis Porady ztracen a teprve v roce 1934 byl nalezen v archivu sirotčince v německém městě Halle.

Komenský byl podle svých slov mužem touhy. Věřil Bohu, že změna člověka a změna lidstva (společnosti) je možná. Po celý život si i přes těžké životní zkoušky udržel naději do budoucnosti. Tuto naději předával i českému národu, když pronesl známá slova: „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu Božího, vláda věcí tvých se k tobě navrátí, ó lide český.“ Od vzniku republiky roku 1918 má český národ vládu ve svých rukách a učí se sobě vládnout.

Základním předpokladem pro obnovu bylo začít od jedince a směřovat přes rodiny, školy k celým národům. K nápravě je třeba vědět, chtít a moci (scire, velle, posse) – změna se tedy musí týkat nejen rozumu, ale i vůle, charakteru a vůbec celého člověka. A to nepůjde bez pokání, smíření a návratu k Bohu, neboli obnovení toho, čemu Komenský říkal „nexus hypostaticus“ – bytostné spojení se Stvořitelem. Člověku 21. století může tento rozměr nápravného díla znít cize, ale Komenský ho považuje za první klíč pro obnovu věcí lidských.

Komenský své dílo nedokončil. Dokončíme ho my dnes? Anebo – jako národ Komenského – započneme alespoň pracovat na naplnění Komenského vize v 21. století?

Realizace projektu

Projekt Porada o nápravě věcí lidských bude zaměřený především na školy, ale součástí budou i doprovodné programy a akce pro veřejnost.

Projekt zahrnuje následující aktivity:

1

Vydání publikace s citáty z Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských

Ta bude též sloužit školám jako základ pro studium Komenského myšlenek k realizaci vlastního projektu nápravy.
2

Vytvoření interaktivní knihy

S aktualizovaným odkazem Komenského myšlenek přenesených do 21. století – ta bude určená především samotným žákům a studentům škol, kteří budou zpracovávat samostatný projekt nápravy. Kniha bude obsahovat též krátká videa a komiksové příběhy ukazující na možnou aplikaci Komenského myšlenek v praktickém životě.
3

Realizace projektu Porada o nápravě věcí lidských ve školách.

Školy obdrží metodickou příručku s „pravidly hry“ a mohou vymyslet a zrealizovat osobitý projekt k nápravě věcí lidských ve své škole, obci, kraji či státě. Projekt bude mít tři části:
A) Diagnóza – pojmenování problému
B) Návrh léčení – pojmenování způsobů k nápravě
C) Praktická realizace

Studenti či žáci pod vedením učitelů mohou zvolit jednu z předem daných sedmi oblastí: Rodina, Vzdělanost, Vláda (v širším pojetí všech forem společenských vztahů), Podnikavost, Média (komunikace, sdělovací prostředky), Víra, Umění.

4

Gamifikace

Vytvoření mobilní aplikace, kde bude možné aktuálně sledovat vývoj jednotlivých projektů v celé zemi a to může posloužit k propagaci projektu a inspiraci pro další žákovské kolektivy k zapojení do „hry“.
5

V roce 2020 vyhodnocení projektů na národní i komunální úrovni.

Součástí bude slavnostní předání odměn kolektivům nejlepších projektů.
6

Celé Česko čte Komenského.

Během roku 2020 proběhne ve vybraných městech ČR veřejné předčítání citátů z Komenského Porady. Přizváni budou kromě jiných veřejní činitelé.
V průběhu roků 2018 – 2020 budou též probíhat diskuzní pořady nad Komenského vizí a možnostech ji realizovat v 21. století, přednášky a sympózia na Univerzitách v Hradci Králové a Ústí nad Labem, kde budou též vydány odborné monografie.

doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., vedoucí projektu
Křesťanská akademie mladých, z.s.

Ve spolupráci s partnery:

  • České studny, z.s. prezident spolku David Loula spoluautor projektu
  • Hope4kids, z.s.  vedoucí lektorka Ing. Eliška Krmelová, autor didaktických materiálů pro ZŠ
  • Univerzita Hradec Králové, Univerzita J. E. Purkyně
  • Komenského Institut Praha, ředitel Mgr. Peter Cimala, Th.D.

Kontaktujte nás

Mgr. Lubomír Honek
projektový manažer
+420 777 050 525
manager@komensky2020.cz

Jan Rokosz
specialista projektu
+420 739 600 259
projekt@komensky2020.cz

organizátoři a partneři

by Efraim.design //ilustrace Komenského: Ester Kuchyňková

Komenský své dílo nedokončil. Dokončíme ho my dnes?

Anebo – jako národ Komenského – započneme alespoň pracovat na naplnění Komenského vize v 21. století?